ginekološki pregled

Ginekoloski pregledi su od izuzetne važnosti za savremenu ženu, koja brine o svom reproduktivnom zdravlju.

Preporučuje se da se redovni ginekološki pregledi rade u savremenim ordinacijama poput Ginekološke ordinacije Beograd, i da se rade jedan put godišnje, a za neke preglede postoji medicinska opravdanost da se rade i češće.

Vaginalni ginekološki pregled se sastoji iz pregleda spekulumom i bimanuelnog pregleda.

Ove metode pružaju mogućnost ginekologu da sagleda unutrašnje i spoljne reproduktivne organe žene. Spoljne genitalije ginekolog pregleda na ginekološkoj stolici, a pacijentkinja leži na ginekološkom stolu, pri čemu noge podignute na podupirače. Pri ovom pregledu gleda se spoljašnji otvor vagine, klitoris, male i velike usne, traže se neobične promene.

Za pregled spekulumom je najbitnije da je pacijentkinja potpuno opuštena, a koristi se instrument spekulum (instrument oblika pačijeg kljuna), koji može biri od plaszike ili metala.

Izrađuje se u više veličina, a ginekolog bira odgovarajući u skladu sa godinama i građom pacijentkinje.

Spekulumom je moguće odmaknuti zidove vagine što pruža dobar pregled grlića materice i vagine, a mogu se uzeti i razni uzorci. Ovaj pregled je bezbolan i jedino može izazvati neprijatnost u slučaju da je spekulum izrađen od metala.

Što je pacijentkinja opuštenija, pregled će se brže završiti i biti manje neprijatan.

Bimanuelni pregled je jednostavna metoda, kod koje se sa jednim ili dva prsta ulazi u vaginu, dok se drugom rukom pritiska stomak. Na ovaj način ginekolog može da oseti unutrašnje organe (jajnike, jajovode i matericu). U slučaju da pacijentkinja oseti bol pri ovom pregledu, bitno je da to saopšti lekaru, pošto je ta informacija od velike važnosti.

Metoda koju je osmislio američki patolog Jorgos Papanikolau je spasila milione života i smanjila stopu raka grlića materice za 70%, danas je poznata kao Papanikolau test.

Radi se o jednoj potpuno bezbolnoj i možemo reći jednostavnoj metodi ispitivanja ćelija na materijalu uzetom sa grlića materice. Uzima se uzorak i pravi se citološki razmaz, koji se fiksira na mikroskopskoj pločici i boji metodom Papanikolau. Nakon bojenja pristupa se mikroskopskoj analizi morfoloških osobina ćelija, a ovom metodom mogu se otkritiuzročnici infekcije, zloćudne ćelije, zapaljenje grlića i druge patohistološke promene. Ovaj cervikalni citološki pregled je odlična dopunska metoda za dijagnostiku, a uspešno se mogu otkriti abnormalne ćelije. Redovnim pregledom uočavaju se abnormalne ćelije, a ako one i prođu neopažene na nekom testu, na sledećem će biti primećene. Ova metoda je preporučljiva seksualno aktivnim ženama, kao i ženama starijim od 18 godina, preporučuje se i u toku lečenja bolesti genitalija.

Papanikolau test i kolposkopija čine primarni skrining, pa je preporučljivo da se oba rade jednom godišnje.

Da bi se ovaj pregled uspešno završio žena treba potpuno da isprazni bešiku, da bude u ginekološkom položaju na ginekološkom stolu. Pregled započinje fiksiranjem spekulumom, a zatim se posmatrana porcija premazuje rastvorom sirćetne kiseline. U sastavu ovog pregleda je i Šilerova jodna proba, gde se porcija premazuje Lugolovim rastvorom, a uz pomoć dužeg štapića. Jod iz rastvora boji zdrav epitel tamnom bojom, a patološki promenjen epitel ostaje svetle boje. U slučaju da je jod pozitivna proba, radi se o zdravom epitelu, a može se pouzdano reći da na tom mestu nema karcinoma. Drugi slučaj je jod negativna proba i ukazuje na sumnjiv epitel, mogući karcinom i potrebno je uraditi ciljanu biopsiju. Kao i svaka metoda i kolposkopija stalno napreduje, pa danas imamo verziju kolpomikroskopija, kojom se postižu uveličabnja do 200 puta.

Ultrazvuk je nezaobilazna metoda u ginekologiji, pa je ovu granu medicine teško i zamisliti bez ove metode. Predstavlja izuzetno važan pregled u dijagnostici organa gastrointestinalnog i genitourinarnog trakta. Ovom metodom lekar lepo može videti: pancreas, bubrege, slezinu, mokraćnu bešiku itd. Ultrazvuk male karlice je bezbolna i po pacijentkinju bezopasna metoda, a može se ponavljati dovoljan broj puta, a da se ne ugrozi zdravlje pacijentkinje. Ovaj pregled se može izvršiti preko stomaka ili vaginalnim putem. Ova metoda je izuzetno bitna kod ispitivanja uzroka neplodnosti, zapaljenskih procesa u maloj karlici, dijagnostike tumora itd.

Izuzetno bitan pregled ultrazvukom je i ultrazvuk dojke. Predstavlja bezbolnu metodu posmatranja tkiva dojke, a na ovaj način se otkriva postojanje patoloških promena. Ovaj pregled treba raditi svake godine, a žena treba da radi samokontrolu jednom godišnje. Pri najmanjoj sumnji na čvorić obavezno se javiti ginekologi ili onkologu I otkloniti sumnju na zloćudne promene.