Ovde možete pročitati uslove korišćenja sajta Ginekološke ordinacije Beograd

Ginekološka ordinacija Beograd
Važne pravne informacije i uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Obaveštavamo Vas, kao korisnike web stranice www.ginekoloskaordinacijabeograd.com da, pre pristupanja ovim stranicama, pažljivo pročitate dole navedene odredbe, imajući u vidu  da one sadrže uslove pod kojima možete pristupiti ovim stranicama i koristiti ih, kao i da one definišu Vaša prava i obveze u vezi sa tim, kao i prava i obaveze Ginekološke ordinacije Beograd. Vašim pristupanjem ovim stranicama, smatra se da ste pažljivo proučili dolje navedene uslove, kao i da u potpunosti prihvatate da ćete biti vezani istima.

Podaci sadržani na stranicama www.ginekoloskaordinacijabeograd.com, ili sa njima povezanim stranicama, a posebno odgovori lekara na pitanja korisnika informativnog su karaktera, tako da ne predstavljaju usluge specifičnog medicinskog saveta za pojedinačne slučajeve, niti konačan savet lekara, niti mogu zameniti lekarski pregled, niti im je cilj pružati sveobuhvatnu medicinsku uslugu. Odgovori su isključivo informativnog karaktera, te služe samo kao smernice kako bi korisnici dobili određene informacije pomoću kojih mogu bolje razumeti svoje zdravstveno stanje ili svoje već dijagnostikovane zdravstvene poremećaje. Specifični lekarski saveti se ne pružaju na ovim stranicama, te se u svakom slučaju za dijagnostikovanje i određivanje specifičnog medicinskog tretmana obratite se vašem lekaru. Eventualno korišćenje podataka sa ovih stranica suprotno gore navedenim odredbama i uslovima, isključiva je odgovornost korisnika.

Iako će Ginekološka ordinacija Beograd nastojati korisniku pružiti uslugu najboljeg kvaliteta, Ginekološka ordinacija Beograd ni u kom slučaju ne garantuje, bilo izričito bilo prećutno, da su podaci koji se nalaze na ovim stranicama najažurniji, ili pak jedini odgovor na pojedina pitanja, niti da su potpuni, tačni, ili korisni za tačno određenu svrhu, s obzirom da su isti isključivo informativnog karaktera. Dalje, Ginekološka ordinacija Beograd neće odgovarati za bilo kakvu štetu nastalu korisniku ili trećem licu usled primene bilo kog podatka sa stranica www.ginekoloskaordinacijabeograd.com u svrhu lečenja. Svaki podatak koji se nalazi na ovim stranicama, kao i njegovu primenjivost u praksi, korisnik mora proveriti s ovlašćenim lekarom.

Ginekološka ordinacija Beograd takođe ni u kom slučaju ne garantuje korisniku stalnu dostupnost stranica www.ginekoloskaordinacijabeograd.com, kao niti pravilno funkcionisanje u virtuelnom okruženju. Isto tako, Ginekološka ordinacija Beograd zadržava pravo u bilo kom trenutku izmeniti sadržaj na navedenim stranicama, bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

Iako će se pokušati odgovoriti na svako postavljeno pitanje što pre, korisnik svakako prihvata da se ne mora odgovoriti na svako postavljeno pitanje, kao niti da nema vremenskog roka unutar kojeg se na pitanje mora odgovoriti.

Poštovanje privatnosti

Poštovanje privatnosti korisnika stranica Ginekološke ordinacije Palmotićeva predstavlja za nas posebnu brigu. Zato Ginekološka ordinacija Beograd neće ni pod kojim uslovima:
• Posredovati ili omogućiti dostupnost elektronskim podacima korisnika bilo kojim trećim osobama bez dopuštenja korisnika;
• Upotrebljavati „cookies“ ili druge tehnologije za praćenje ili izveštavanje o aktivnostima korisnika kada nisu na stranicama www.ginekoloskaordinacijabeograd.com.
Podatke dobijene pri prijavi korisnika Ginekološka ordinacija Beograd će koristiti isključivo za:
• Usmeravanje uredničke politike sa namerom da se olakša put korisnicima do relevantnih informacija;
• Informisanje korisnika o sadržajnim i servisnim novostima na stranicama www.ginekoloskaordinacijabeograd.com.
Pitanja i komentari korisnika će se u slučaju eventualnog daljeg korišćenja od strane Ginekološke ordinacije Beograd navoditi bez navođenja punog imena ili elektronske adrese korisnika, ili bilo kojeg drugog podatka koji bi mogao omogućiti potpunu identifikaciju korisnika, već samo uz eventualno navođenje pseudonima/imena korisnika pod kojim se isti predstavio prilikom postavljanja pitanja.

Autorska prava

Pristupanjem ovim stranicama, svaki korisnik usluga www.ginekoloskaordinacijabeograd.com prihvata da se komentari ili pitanja koja postavlja nalaze u javnom domenu, te da se mogu dalje koristiti od strane Ginekološke ordinacije Beograd, i to u bilo kojem obliku i na bilo kojem do sada poznatom mediju, bez prava da se za isto traži bilo kakva naknada, te se stoga odriču bilo kakvih autorskih prava na istima.
Korisnik garantuje u pogledu bilo kojih i svih podataka koje on dostavi na ove stranice da se time ne povređuju autorska ili druga prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, te da je od vlasnika takvih sadržaja dobio izričitu dozvolu za korištenje takvih sadržaja, te je stoga Ginekološka ordinacija Beograd slobodna da ih dalje koristiti, reprodukujuje, menja, objavljuje, uređuje, stvara izvedena dela iz istih, modifikuje, prevodi, distribuira, te na bilo koji drugi način upotrebljava, koristi ili čini dostupnima u bilo kojem obliku na bilo kojem mediju ili korištenjem bilo koje tehnologije, postojeće ili buduće.
Stranice www.ginekoloskaordinacijabeograd.com trenutno ne poseduju članke čiji su nositelji autorskih prava treće fizičke ili pravne osobe. Za sve informacije u vezi s upotrebom članaka s naših stranica, bilo da smo nositelji autorskih prava mi ili treće osobe, obratite se uredništvu na info@ginekoloskaordinacijabeograd.com, koje će Vaše eventualne zahteve ili želje proslediti nositelju autorskih prava. U svakom slučaju, bez izričitog ovlašćenja nositelja autorskih prava niste ovlašćeni objavljivati izvorne članke na drugim mrežnim stranicama, pa čak niti kao delove stranica koji su uokvireni, kao niti koristiti iste na bilo koji drugi način, korišćenjem bilo kojeg drugog postojećeg ili budućeg medija. Informacije koje se nalaze na stranica su rezultat obrazovanja i ličnog iskustva uređivačkog odbora (autora).

 

Informacije koje se generišu od kolačića o korišćenju na sajtu (uključujući i vašu IP adresu) biće prosleđena i skladišti se na Clicky Analytics (clicky.com) serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Clicky će koristiti ove informacije u svrhu ocenjivanja vašeg korišćenja sajta, sastavljanja izveštaja o sajtu za sajt operatore i pružanje drugih usluga koje se odnose na sajtu i korišćenju interneta. Clicky takođe može preneti ove informacije trećim licima gde se to zahteva po zakonu, ili gde trećim stranama koje obrađuju informacije za Clicky. Clicky neće povezati vašu IP adresu sa drugim podacima koje drži. Možete odbiti korišćenje kolačiča odabirom odgovarajućeg podešavanja na vašem pregledaču, međutim, imajte na umu da ako to uradite da ne biste mogli da koristite punu funkcionalnost ovog veb sajta. Korišćenjem ovog sajta, vi pristajete na obradu podataka o vama na način i svrhu gore navedenu.

Za više informacija o politici privatnosti u vezi Clicky Analitics, pogledajte ovde: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html